Γιατί να συμμετέχω στη Διαδικτυακή Εμπορική Έκθεση της 3Dexpo;


  • Γιατί μία έκθεση με μεγάλη επισκεψιμότητα θα φέρει νέους πελάτες στην επιχείρηση μου

  • Γιατί το κόστος συμμετοχής σε μια ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι χαμηλότερο από το κόστος συμμετοχής σε μια συμβατική, ενώ πολλαπλάσια είναι τα οφέλη για την επιχείρηση μου.

  • Γιατί δεν χρειάζεται να κάνω το παραμικρό για το στήσιμο του περιπτέρου μου καθώς δεν απαιτείται η παρουσία μου στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης.

  • Γιατί ενισχύω την εικόνα της επιχείρησης μου, βρίσκω νέους πελάτες και δεν χάνω χρόνο για ενέργειες που πολλές φορές αποδεικνύονται άσκοπες.

  • Γιατί θα διανείμω πληροφορίες σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο (έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή, pdf) καθώς μια ψηφιακή έκθεση δεν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς.

  • Γιατί η σωστή και σοβαρή συμμετοχή σε μια επαγγελματική έκθεση δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο απλή υπόθεση.


13 προβολές