Τι πλεονεκτήματα έχει μια ψηφιακή έκθεση έναντι της συμβατικής;


  • Η ψηφιακή έκθεση λειτουργεί 24 ώρες και πολλούς μήνες το χρόνο (ανάλογα την διοργάνωση από 1 έως 12 μήνες)

  • Η επισκεψιμότητα της έκθεσης είναι τεράστια καθώς οι επισκέπτες δεν έχουν γεωγραφικό περιορισμό. Ακόμη και η μεγαλύτερη συμβατική έκθεση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον αριθμό επισκεπτών μιας ψηφιακής εμπορικής έκθεσης.

  • Ο μηχανισμός της 3dexpo φροντίζει την στοχευμένη ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι εκθέτες της, σε συγκεκριμένα target group από όλο τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εξωστρέφεια της έκθεσης δίνοντας σαφή προβάδισμα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν.

  • Έχει κορυφαίο Value for Money καθώς το κόστος συμμετοχής είναι μικρότερο από αυτό της συμβατικής έκθεσης, ενώ τα οφέλη πολύ περισσότερα.

  • Δεν υπάρχει κόστος μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, διαφήμισης και όλα αυτά που βαρύνουν τη συμμετοχή σε μια συμβατική έκθεση.

  • Το ψηφιακό μας περίπτερο ψαρεύει πελάτες εκτός του περιβάλλοντος της έκθεσης, μέσα από τις μηχανές αναζήτησης (Google). Ο μηχανισμός της 3dexpo λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν μηχανισμοί μεγάλων εταιριών, προβάλλοντας τα ψηφιακά περίπτερα μεμονωμένα στο διαδίκτυο.

  • Μέσα από τις λειτουργίες της ψηφιακής έκθεσης, ενισχύεται η εικόνα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και δίνεται η δυνατότητα σε αυτές να εκσυγχρονίσουν τα εργαλεία και τις μεθόδους που ακολουθούν για την σωστή και σοβαρή ιντερνετική τους παρουσία.


5 προβολές