Γιατί οι Εκθέσεις πρέπει να είναι Διαδικτυακές

Η αλλιώς, πως οι ψηφιακές εκθέσεις ήρθαν για να μείνουν.!!


Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στη συμβατική εμπορική έκθεση κοστίζει πολύ περισσότερα χρήματα από τη συμμετοχή της επιχείρησης στη ψηφιακή έκθεση.

Ο λόγος είναι ότι στο κοστολόγιο του εκτός από το ποσό ενοικίασης του χώρου, ο εκθέτης επιβαρύνεται με έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής καθώς και με έξοδα προσωπικού, διαφημιστικών εντύπων και ενοικίασης εξοπλισμού, έξοδα που δεν υπάρχουν σε μια διαδικτυακή εμπορική έκθεση.

Τα οφέλη όμως που αποκομίζει ο εκθέτης από τη συμμετοχή του στη διαδικτυακή έκθεση είναι πολλαπλάσια από αυτά της συμμετοχής του σε μια συμβατική.Μπορεί η δια ζώσης επαφές να έχουν αντικατασταθεί με διαδικτυακές συναντήσεις αλλά αυτό αφενός αντικατοπτρίζει τη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, αφετέρου σημαίνει άμεσο κέρδος σε χρόνο και χρήμα.
Καταρχάς μια συμβατική έκθεση δεν μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερο από μερικές ημέρες, όχι μόνο λόγω μεγάλου κόστους αλλά γιατί εξαντλείται και ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών που μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους προέρχονται από τον ίδιο και τους όμορους νομούς που διεξάγεται η έκθεση.
Στην διαδικτυακή έκθεση οι επισκέπτες δεν περιορίζονται γεωγραφικά, ενώ η στοχευμένη και ελεγχόμενη διαφημιστική καμπάνια μπορεί να φέρει πολλά εκατομμύρια επισκεπτών στην έκθεση αφού δεν υπάρχει ταυτόχρονα καμία χρονική πίεση για την διάρκεια της.

Η ευκολία το να συμμετάσχει κανείς σε μία ψηφιακή έκθεση, φέρνει επίσης κοντά περισσότερες εταιρείες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, αυξάνοντας έτσι την ποικιλία σε εκθεσιακές ενότητες, σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεγεθύνοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον του επισκέπτη.Εν κατακλείδι, ο θεσμός της Διαδικτυακής Εμπορικής Έκθεσης ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων αλλαγών που θα συντελέσουν την μετάβαση στη νέα πραγματικότητα που διενεργείται στις μέρες μας. Ανήκει όμως σε αυτή την κατηγορία των αλλαγών που ήρθε για να μείνει.Ι.Ρ.39 προβολές